V posledních letech zaplavují energetické nápoje regály supermarketů, bary a diskotéky. Jejich účinnou látkou, pro kterou jsou tak oblíbené, je právě kofein. Ten se řadí mezi ve světě nejčastěji užívanou psychoaktivní látku. Působí zejména na srdeční a mozkové cévy, stimuluje svaly a urychluje srdeční frekvence.

Autoři studie, založené na analýze několika vědeckých prací, připomínají, že nadměrná konzumace ( 4-12 mg / kg osoby během jednoho dne) způsobuje úzkost, bolesti hlavy, únavu, podrážděnost, nespavost, tachykardii nebo bušení srdce. V případě otravy touto látkou se mohou dostavit dokonce mnohem fatálnější následky.

U dětí energy drinky způsobují problémy

U dětí může kofein zvýšit krevní tlak a způsobovat poruchy spánku. Právě z tohoto důvodu se zejména u dětí doporučuje nepřekračovat denní maximální dávku kofeinu, která se pohybuje okolo 3 mg/kilogram dítěte. Pro ilustraci: u dospívajícího do váhy 35 kilogramů je takové množství obsažené v jedné necelé plechovce energetického nápoje. 

Děti a mládež jsou neustále vystaveny vysokým dávkám kofeinu.  V energetických nápojích je  koncentrace kofeinu přibližně 3krát větší než v nápoji na bázi coly. Přitom v plechovkách typu „shots“ (malé plechovky, sloužící jako energetický panák) může být množství kofeinu dokonce 5krát vyšší než v cole. A to nebereme v úvahu další přídavné látky, jako například guarana, obsahující další extra dávku kofeinu (40-80 mg/gram guarany).

Přesto však podle analyzovaných studií přibližně 30 % německých dětí ve věku 10 až 13 let již požilo tento druh nápoje. Srovnatelná čísla nalézáme také u anglických dětí ve věku 12 až 14 leta můžeme si být jisti, že stejně na tom budou i děti ve zbytku Evropy. 30 až 50 % starších dospívajících konzumuje dokonce tyto drinky v jednom ze dvou případů společně s alkoholem.

Děti překračují maximální denní dávku kofeinu

Podle novozélandské studie tato konzumace spolu s konzumací coly překračuje až o 70 % maximální denní dávku kofeinu u dětí ve věku 5 až 12 let a o 40 % u dospívajících ve věku 13-19 let.

Kofein přitom neškodí zdraví jen z dlouhodobého hlediska, děti a mladiství se mohou přímo intoxikovat. V roce 2007 bylo 46 % dospívajících pod 19 let předávkováno kofeinem. Americká asociace Poison Control Centers obdržela celkem 5448 nouzových volání kvůli předávkování kofeinem: 24 % z těchto hovorů se týkalo dětí od 6 do 19 let, 22 % dětí do 6 let věku.

Výskyt těchto intoxikací, které jsou považovány za relativně závažné v 10 % případů, vyvolává otázky nejen o vysoké spotřebě kofeinu v cole, ale také o dostupnosti a propagaci energetických nápojů, zvláště pak dalších složek těchto nápojů, které ještě nejsou zcela známy a doposud málo testovány.

Pediatři varují

Tato studie má za cíl seznámit pediatry s možnými účinky těchto nápojů.  Otázka "Pijete energetické nápoje?" by mohla být v budoucnu součástí pravidelné lékařské prohlídky dětí i mládeže, stejně jako již běžné otázky týkající se toho, zda pijí alkohol, kouří tabák nebo marihuanu. Zvláštní význam by pak měly tyto informace u mladých pacientů s diabetem, hypertenzí nebo srdečními abnormalitami.

Autoři studie proto apelují na realizaci dlouhodobějších studií, zaměřených na lepší definování bezpečné maximální denní dávky a vlivu pravidelného příjmu těchto nápojů, a to obzvláště u rizikových skupin (lidé dlouhodobě nemocní či sportovci, kteří tyto nápoje konzumují při intenzivních výkonech).

Výsledky studie by mohly rozpoutat diskuze o zákazu volného prodeje těchto nápojů nezletilým osobám, stejně jako je tomu v současnosti u prodeje tabákových výrobků či alkoholu. Dalším krokem by mohlo být omezení reklamy, cílené na mladší spotřebitele.

Dobrým řešením se v každém případě zdá nenechávat své děti či dospívající mládež konzumovat tyto nápoje a zároveň je informovat o skutečném obsahu kofeinu v plechovkách, který může být v leckterých případech zdraví nebezpečný.